معرفی سفیر یا نمایندگی
اقتصاد

شاخصهای اقتصادی  رومانی درسال 2013

 

مساحت: 238,391  کیلومتر مربع

صادرت : 62,68 میلیارد دلار

جمعیت: 21,848,504  میلیون نفر

واردات: 73,12 میلیارد دلار

زبان رسمی : رومانیایی

تولید نفت خام: 92,140  (هزار بشکه در روز)

دین رسمی: ارتدکس ( 86/8%)

واردات نفت خام  :169 (هزار بشکه در روز)

میزان سواد: 97/7%

صادرات نفت خام :0

ذخایر ارزی و طلا : 48,06 میلیارد دلار

ذخایر  نفت خام اثبات شده :600 میلیون بشکه

تولید ناخالص ملی GDP: 270،1 میلیارد دلار

تولید گاز :10,59 میلیارد متر مکعب

درآمد سرانه : 12600 دلار

واردات گاز : 2,28 میلیارد متر مکعب

بدهی خارجی : 136 میلیارد دلار

صادرات گاز : 0

نرخ بیکاری: 5/1%

مصرف گاز: 12,87 میلیارد متر مکعب

زیر خط فقر:  21/1%

ذخایر  گازاثبات شده : 63میلیارد مترمکعب

نرخ تورم: 5/8%

هزینه نظامی: 1/9%درصد تولید ناخالص ملی

رتبه اقتصادی از میان 140 کشور برتر جهان ، بر اساس 113 شاخص اقتصادی

 رتبه اقتصادی در فواصل سال های ( 2012-2011 ) :  77 

رتبه اقتصادی در فواصل سال های ( 2013-2012) : 78  

The Global Competitiveness Report 2012–2013

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر