1669
سفارت جمهوری اسلامی ایران - - تماس
گالری
access deny
پیوند ها

  آدرس :

39, Lascar Catargiu Blvd. Sector  1, 010664, Bucharest – Romania

 

کد کشور رومانی  و شهر بخارست : 21  0040

 تلفن سفارت : 95-3120493

نمابر سفارت : 3120493

آدرس الکترونیکی سفارت :

iranembassyro@gmail.com  (سفارت)

 iranconsulate.ro@gmail.com (کنسولی)

 ادرس وب سایت سفارت : Bucharest.mfa.ir

 

 

نظرات