1669
سفارت جمهوری اسلامی ایران - - اطلاعیه در خصوص پرداخت هزینه خدمات کنسولی
گالری
access deny
پیوند ها

اطلاعيه پرداخت هزینه خدمات کنسولی

 

به اطلاع هموطنان گرامي و مراجعين كنسولي ميرساند از تاريخ 01/10/1392 برابر با 22 دسامبر 2013 ارائه كليه خدمات كنسولي صرفاً در قبال واريز وجوه مربوطه به حساب بانكي سفارت نزد چك بانك و ارائه قبض بانكي مقدور ميباشد .

 

آدرس : كالئا ويكتوري شماره 11 - چك بانك

Adresa: Calea Victoriei nr.11, Bucuresti

CEC BANK SA, Unitatea Pilot Victoria


شماره حساب: RO64CECEB31830RON3465275

 

نظرات