دوشنبه ٠١ بهمن ١٣٩٧
گالری
پیوند ها  چاپ        ارسال به دوست

دیدار هیئت دانشگاهی پیتشت از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران

واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه پیتشتی در چارچوب برنامه اراسموس موافقت نامه امضاء می کنند

هیات رومانیایی متشکل از آقایان پروفسور دومیترو کرلشان رئیس دانشگاه پیتشتی و پروفسور دولاما رئیس دپارتمان حفاظت پرتویی انستیتو پژوهش های هسته ای رومانی و خانم پروفسور جورجتا کرلشان مسئول امور بین الملل طی دو روز از بخش های علمی، آموزشی و آزمایشگاهی واحد علوم و تحقیقات بازدید و با برخی از مسئولان این واحد نشست های گسترش همکاری برگزار کردند.

به گزارش روابط عمومی واحد علوم و تحقیقات، در نشست مقدماتی با هیات رومانیایی که با حضور برخی از روسای دانشکده ها و مسئولان واحد برگزار شد، دکتر حمیدرضا غفارزاده مدیرکل امور بین الملل این واحد به معرفی اجمالی ساختار دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات و توانمندی های این واحد پرداخت و بر استراتژی دانشگاه نسبت به همکاری های بین المللی اشاره کرد.

همچنین دکتر محمود قرآن نویس رئیس مرکز تحقیقات فیزیک پلاسمای واحد علوم و تحقیقات در این نشست بر لزوم کاربردی بودن همکاری ها تاکید کرد. همچنین دکتر پذیرنده، دکتر جهانفرنیا و دکتر مظفری از اعضای هیات علمی این واحد ضمن خوش آمدگویی از همکاری بین المللی استقبال کردند.

هیات رومانیایی نیز در این جلسه توضیحاتی در خصوص دانشگاه پیتشتی ارائه کرده و تاکید داشتند این دانشگاه در همه زمینه های علمی به جز پزشکی، مهندسی عمران و معماری در همه سطوح فعالیت دارد و در زمینه همکاری های بین المللی بسیار فعال است.

دومیترو کرلشان رئیس دانشگاه پیتشتی به همکاری دانشگاه با صنعت به ویژه خودروسازی، طراحی و اجرای دوره هایی کارشناسی ارشد مورد نیاز صنعت اشاره کرد. او همچنین به همکاری دانشگاه با اتحادیه اروپا و سازمان بین المللی انرژی هسته ای اشاره داشت.

این هیات دانشگاهی از دانشکده های فنی، فیزیک و آزمایشگاه ها بازدید کرده تا با التفات به توانمدیها و نیازهای مشترک مقدمات نهایی شدن "موافقتنامه واحد علوم و تحقیقات و دانشگاه پیتشتی در زمینه تبادل اساتید در چارچوب برنامه اراسموس" و نیز "موافقتنامه سه جانبه میان واحد، پیتشتی و انستیتوی پژوهش های هسته ای" فراهم شود.

هیات رومانیایی در نشست نهایی با مسئولان واحد علوم و تحقیقات که پس از بازدید این هیات از دانشکده ها و آزمایشگاه و گفتگو با اساتید و روسای دانشکده ها صورت گرفت، نسبت به میزان توانمندی ها و امکانات واحد علوم و تحقیقات ابراز شگفتی کرده و بر قصد خود نسبت به گسترش همکاری های دانشگاهی تاکید کردند.

در نشست نهایی و پس از تبادل نظر طرفین مقرر شد، موافقتنامه تبادل اساتید پس از تایید رئیس واحد علوم و تحقیقات اجرایی شود. همچنین پیش نویس یادداشت تفاهم سه جانبه ای میان دانشگاه پیتشتی، واحد علوم و تحقیقات و انستیتوی پژوهش های هسته ای رومانی از سوی پیتشتی تهیه شود.

تدوین و تصویب موافقتنامه جدیدی از سوی دانشگاه پیتشتی برای تبادل دانشجو از محل برنامه اراسموس از جمله توافقات صورت گرفته در این نشست بود. همچنین در این جلسه مقرر شد طرفین کوشش کنند تا سازمان های انرژی هسته ای ملی در جریان تهیه و تصویب یادداشت تفاهم سه جانبه قرار گیرند تا بتوان از امکانات این سازمانها و ارتباط آنها با سازمان انرژی هسته ای بین المللی بهره مند شد.

براساس این گزارش، استفاده طرفین مورد تفاهم از امکانات Webinar برای برگزاری کلاس، سمینار و کنفرانس از دیگر موارد قابل توجه این توافق اولیه بوده است.

  این هیات دانشگاهی از دانشکده های فنی، فیزیک و آزمایشگاه ها بازدید کرده تا با التفات به توانمدیها و نیازهای مشترک مقدمات نهایی شدن "موافقتنامه واحد علوم و تحقیقات و دانشگاه پیتشتی در زمینه تبادل اساتید در چارچوب برنامه اراسموس" و نیز "موافقتنامه سه جانبه میان واحد، پیتشتی و انستیتوی پژوهش های هسته ای" فراهم شود.هیات رومانیایی متشکل از آقایان پروفسور دومیترو کرلشان رئیس دانشگاه پیتشتی و پروفسور دولاما رئیس دپارتمان حفاظت پرتویی انستیتو پژوهش های هسته ای رومانی و خانم پروفسور جورجتا کرلشان مسئول امور بین الملل طی دو روز از بخش های علمی، آموزشی و آزمایشگاهی واحد علوم و تحقیقات بازدید و با برخی از مسئولان این واحد نشست های گسترش همکاری برگزار کردند.

هیات رومانیایی متشکل از آقایان پروفسور دومیترو کرلشان رئیس دانشگاه پیتشتی و پروفسور دولاما رئیس دپارتمان حفاظت پرتویی انستیتو پژوهش های هسته ای رومانی و خانم پروفسور جورجتا کرلشان مسئول امور بین الملل طی دو روز از بخش های علمی، آموزشی و آزمایشگاهی واحد علوم و تحقیقات بازدید و با برخی از مسئولان این واحد نشست های گسترش همکاری برگزار کردند.

به گزارش روابط عمومی واحد علوم و تحقیقات، در نشست مقدماتی با هیات رومانیایی که با حضور برخی از روسای دانشکده ها و مسئولان واحد برگزار شد، دکتر حمیدرضا غفارزاده مدیرکل امور بین الملل این واحد به معرفی اجمالی ساختار دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات و توانمندی های این واحد پرداخت و بر استراتژی دانشگاه نسبت به همکاری های بین المللی اشاره کرد.

همچنین دکتر محمود قرآن نویس رئیس مرکز تحقیقات فیزیک پلاسمای واحد علوم و تحقیقات در این نشست بر لزوم کاربردی بودن همکاری ها تاکید کرد. همچنین دکتر پذیرنده، دکتر جهانفرنیا و دکتر مظفری از اعضای هیات علمی این واحد ضمن خوش آمدگویی از همکاری بین المللی استقبال کردند.

هیات رومانیایی نیز در این جلسه توضیحاتی در خصوص دانشگاه پیتشتی ارائه کرده و تاکید داشتند این دانشگاه در همه زمینه های علمی به جز پزشکی، مهندسی عمران و معماری در همه سطوح فعالیت دارد و در زمینه همکاری های بین المللی بسیار فعال است.

دومیترو کرلشان رئیس دانشگاه پیتشتی به همکاری دانشگاه با صنعت به ویژه خودروسازی، طراحی و اجرای دوره هایی کارشناسی ارشد مورد نیاز صنعت اشاره کرد. او همچنین به همکاری دانشگاه با اتحادیه اروپا و سازمان بین المللی انرژی هسته ای اشاره داشت.

این هیات دانشگاهی از دانشکده های فنی، فیزیک و آزمایشگاه ها بازدید کرده تا با التفات به توانمدیها و نیازهای مشترک مقدمات نهایی شدن "موافقتنامه واحد علوم و تحقیقات و دانشگاه پیتشتی در زمینه تبادل اساتید در چارچوب برنامه اراسموس" و نیز "موافقتنامه سه جانبه میان واحد، پیتشتی و انستیتوی پژوهش های هسته ای" فراهم شود.

هیات رومانیایی در نشست نهایی با مسئولان واحد علوم و تحقیقات که پس از بازدید این هیات از دانشکده ها و آزمایشگاه و گفتگو با اساتید و روسای دانشکده ها صورت گرفت، نسبت به میزان توانمندی ها و امکانات واحد علوم و تحقیقات ابراز شگفتی کرده و بر قصد خود نسبت به گسترش همکاری های دانشگاهی تاکید کردند.

در نشست نهایی و پس از تبادل نظر طرفین مقرر شد، موافقتنامه تبادل اساتید پس از تایید رئیس واحد علوم و تحقیقات اجرایی شود. همچنین پیش نویس یادداشت تفاهم سه جانبه ای میان دانشگاه پیتشتی، واحد علوم و تحقیقات و انستیتوی پژوهش های هسته ای رومانی از سوی پیتشتی تهیه شود.

تدوین و تصویب موافقتنامه جدیدی از سوی دانشگاه پیتشتی برای تبادل دانشجو از محل برنامه اراسموس از جمله توافقات صورت گرفته در این نشست بود. همچنین در این جلسه مقرر شد طرفین کوشش کنند تا سازمان های انرژی هسته ای ملی در جریان تهیه و تصویب یادداشت تفاهم سه جانبه قرار گیرند تا بتوان از امکانات این سازمانها و ارتباط آنها با سازمان انرژی هسته ای بین المللی بهره مند شد.

براساس این گزارش، استفاده طرفین مورد تفاهم از امکانات Webinar برای برگزاری کلاس، سمینار و کنفرانس از دیگر موارد قابل توجه این توافق اولیه بوده است.

 

 


١٢:٢١ - 1396/09/02    /    شماره : ٤٨٧٥٨٧    /    تعداد نمایش : ١٨٧خروج
نظرات

سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران